Δορδανάς, Στράτος Ν. Κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας για τον Εμφύλιο Πόλεμο (1990-2006)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  2. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 13 Μαίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  2. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. W0044/10
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση : πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις»  που διοργάνωσε, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα ετών από την έναρξη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας του ΑΠΘ από κοινού με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2006.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μουρέλος, Ιωάννης Γ (1952-) [Επιμελητής]. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση