Μπάλτα, Νάση. "Τότε με τα "χίτικα" δεν κόταγες να πεις ούτε τ' όνομά σου" : μαρτυρίες για τον Εμφύλιο σε ένα χωριό της Πυλίας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπάλτα, Νάση
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 21 Οκτωβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Φουρτζή (Μεσσηνία)
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  2. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0045/10
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Ο Ελληνικός Εμφύλιος: από τη Βάρκιζα στο Γράμμο", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 20 και 23 Οκτωβρίου 1999 και διοργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειο Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και με την συνεργασία της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (Ε.Δ.Ι.Α).

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο Εμφύλιος Πόλεμος : από τη Βάρκιζα στο Γράμμο