Χανδρινός, Ιάσονας Γ. Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ) : Μια πρώτη προσέγγιση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χανδρινός, Ιάσονας Γ (1984-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 16 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 02/1945
  1. Ένοπλες οργανώσεις της Αριστεράς
  1. Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ)
  1. W0046/07
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων