Ένοπλες οργανώσεις της Αριστεράς

  1. Έννοια
  2. Ελληνική