Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1967
 3. Ιωάννινα
 4. Έλληνας
 5. Πανεπιστημιακός
 6. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 7. Άνδρας
 8. Ελληνική - Αγγλική
  1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
  1. Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)
  1. Ο Βασίλης Δαλκαβούκης του Κωνσταντίνου γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1967 και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1989 πτυχίο, 1995 δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κλάδου Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων, 2001 Διδακτορική Διατριβή με τίτλο Ζαγορίσιοι, Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, Γύφτοι. Σχέσεις εθνοτικών και εθνοτοπικών ομάδων στο Ζαγόρι τον 20ο αιώνα). Από το 1992 μέχρι το 2006 εργάστηκε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. Το Δεκέμβριο του 2004 εκλέχτηκε Λέκτορας της Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και διορίστηκε το Μάρτιο του 2006 (2012 Επίκουρος Καθηγητής). Διδάσκει Εθνογραφία, Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Ανθρωπολογία των Κοινωνικών Φύλων, Ανθρωπολογία της Κοινωνικής Μνήμης, Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και Σημειωτική. Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου Κόνιτσας για την Ανθρωπολογία, την Εθνογραφία και τη Συγκριτική Λαογραφία των Βαλκανίων (2006 – 2015) έχει συμμετάσχει στην ομάδα διδασκόντων του Μαθήματος Ethnographic Research in Border Areas: Field Practice in both Sides of the Greek-Albanian Border (Prof. Vassilis Nitsiakos, Dep. of History and Archaeology, Univ. of Ioannina, Dr. Vassilis Dalkavoukis, Dep. of History and Ethnology, Democritus Univ. of Thrace, Mr. Kostas Mantzos, Dep. of History and Archaeology, Univ. of Ioannina) και του μαθήματος Doing fieldwork: Theory, method and the production of anthropological knowledge (Dr. Christina Veikou - Dr. Vassilis Dalkavoukis - Dr. Ioannis Manos – Dr. Vasiliki Kravva). Έχει επίσης διδάξει ως προσκεκλημένος εξωτερικός διδάσκων σε τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΤΕΕΠΗ – ΔΠΘ), καθώς και στο νεοϊδρυθέν ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ με τίτλο «Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις». Συμμετέχει στο Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων / Civil Wars Study Group (2001), στην Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία (2004), στην Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας (2005) και στην Ένωση Προφορικής Ιστορίας (2012). Έχει δημοσιεύσει τις Μονογραφίες: 1. Μετοικεσίες Ζαγορισίων (1750-1922). Προσεγγίσεις στις διαδικασίες προσαρμογής μιας τοπικής κοινωνίας στην ιστορική συγκυρία, εκδ. Ριζαρείου Σχολής, Θεσσαλονίκη 1999, 2. Η πένα και η γκλίτσα. Εθνοτική και εθνοτοπική ταυτότητα στο Ζαγόρι τον 20ο αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα 2005 και 3. Γράφοντας Ανάμεσα. Εθνογραφικές δοκιμές με αφορμή το Ζαγόρι, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2015, και έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια συλλογικών τόμων με Πρακτικά συνεδρίων ή συλλογές επιστημονικών κειμένων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Συμμετέχει στη συντακτική και επιστημονική επιτροπή του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Annual of the Konitsa Summer School (2006-2015), καθώς και του επιστημονικού περιοδικού Ο Κόσμος της Εργασίας (2012-2015).

   Βιογραφικό σημείωμα από την ιστοσελίδα του ΔΠΘ
 9. Βιογραφικό
  1. 385360 ⟶ Δαλκαβούκης, Βασίλειος Κ.
  1. 0000 0000 7893 3311 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 120208567 (Personal) ⟶ Dalkavoukēs, Vasilēs K., 1967-