Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. Προς μια «ανθρωπολογία της κατοχής και του εμφυλίου» : σχόλια πάνω σε μια «ιδρυτική» αφήγηση για το τμήμα του Γ. Μπακόλα στην Αιτωλοακαρνανία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  1. W0071/21
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950