Πετρόπουλος, Γιώργος Α. Η διαχείριση της ήττας στο μνημονικό λόγο της Αριστεράς : έρευνα σε δυο αυτοβιογραφικά κείμενα για τη Νότια Πελοπόννησο

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πετρόπουλος, Γιώργος Α.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Πελοπόννησος
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. W0374/07
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 181-203.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950