Τσίβος, Κώστας (1963-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1963
 3. Έλληνας
 4. Πανεπιστημιακός
 5. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 6. Άνδρας
 7. Ελληνική - Αγγλική - Τσεχική
  1. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  1. Ο Κώστας Τσίβος είναι επίκουρος καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και επικεφαλής του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας. Διδάσκει νεότερη ελληνική ιστορία και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα στη Φιλοσοφική Σχολή και στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών της Πράγας. Ασχολείται ερευνητικά με την ιστορία των πολιτικών προσφύγων, τον Εμφύλιο Πόλεμο και τη σύγχρονη κρίση στην Ελλάδα. Σπούδασε δημοσιογραφία στην Πράγα (1987) και έκανε το διδακτορικό του στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (2011). Άρθρα και βιβλία του εκδόθηκαν στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα τσεχικά.

   Biblionet
  1. 0000 0003 7066 6353 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 249995569 (Personal) ⟶ Tsívos, Kṓstas
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA