Τσίβος, Κώστας. Από το ΝΟΦ στην Ήλιντεν και μετά στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο : η περίπτωση των Σλαβομακεδόνων προσφύγων της Τσεχοσλοβακίας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τσίβος, Κώστας (1963-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 03 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Τσεχοσλοβακία
  1. Σλαβομακεδόνες
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. Naroden Osloboditelen Front (NOF)
  1. W0050/13
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940