Λάζου, Βασιλική. Οι δημόσιες τελετές και η πολιτική τους σημασία στην πόλη της Λαμίας κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου : το παράδειγμα της διαπόμπευσης αιχμαλώτων

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λάζου, Βασιλική (1973-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 05 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Λαμία
  1. Δημόσιες τελετές
  2. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. W0050/07
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940