Ελεφάντης, Άγγελος. Μας πήραν την Αθήνα ... [άρθρο]

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ελεφάντης, Άγγελος (1936-2008)
 2. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
 3. 28 Φεβρουαρίου 1995
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. W0051/02 - W0111/01- W0005/01
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό του Άγγελου Ελεφάντη, πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Ο Πολίτης", στο τεύχος 128, τον Φεβρουάριο του 1995 και περιλαμβάνεται στο έργο "Μας πήραν την Αθήνα ... : ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της ιστορίας 1940-1950. - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2002". 
   Επίσης το άρθρο αυτό έχει συμπεριληφθεί στην έκδοση Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες - Αθήνα: Η Αυγή [Εφημερίδα], 2013

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Το εμφύλιο δράμα
  2. Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες
  3. Μας πήραν την Αθήνα : ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της ιστορίας 1940-1950