Παπαστράτης, Προκόπης. Η προετοιμασία για τη σύγκρουση του Δεκέμβρη

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 02/1945
  1. Αττική (Νομός)
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0111/02
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες