Γιαννοπούλου, Χρύσα. Τοπία άμυνας απέναντι σε ένα "διπλό εχθρό". μνημεία του στρατού για τη δεκαετία του 1940 στην περιοχή της Κόνιτσας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Γιαννοπούλου, Χρύσα
  2. Κούρος, Θοδωρής
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Κόνιτσα
  1. Μνημεία
  1. W0050/10
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 4. Original: . - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940