Πασχαλούδη, Ελένη. Ο εμφύλιος πόλεμος στις εθνικές αφηγήσεις : Η ενσωμάτωση των εμφυλίων στον επετειακό χάρτη των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Ελλάδας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πασχαλούδη, Ελένη
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 04 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Ισπανία
  2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)
  1. Εθνικές αφηγήσεις
  2. Επετειακές εορτές
  1. W0050/16
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940