Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη, Μαρία Παν. Προφορικές μαρτυρίες και αρχειακή τεκμηρίωση για την περίοδο 1940-1950 στην Ευρυτανία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη, Μαρία Παν. (1958-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Ευρυτανία (Νομός)
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  2. Αρχειακές πηγές
  1. W0071/12
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950