Δημοσιογραφικά έργα [Άρθρα]

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
    1. Στην τυπολογία έργου «Δημοσιογραφικά έργα (άρθρα)» εντάσσονται άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικές εκδόσεις, εφημερίδες και περιοδικά, ως αποτέλεσμα της εργασίας του δημιουργού τους σε αυτά τα μέσα. Τα άρθρα αυτά μπορεί να προέρχονται απευθείας από την περιοδική έκδοση ή μπορεί να έχουν αναπαραχθεί σε ένα μονογραφικό ή συλλογικό έντυπο έργο.