Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα (ΜΛΑ)

 1. Οργανισμός
 2. 1945
 3. 1947
 4. Θεσσαλονίκη
 5. Ένοπλες οργανώσεις της Αριστεράς
 6. Ένοπλα σώματα και μονάδες Αριστεράς - Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Θεσσαλονίκης
  1. Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ)
  2. Στενή Αυτοάμυνα Οργάνωσης Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ) Θεσσαλονίκης
  1. Η Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα (ΜΛΑ) της Θεσσαλονίκης ήταν παράνομη οργάνωση του ΚΚΕ η οποία διασυνδέονταν με την ένοπλη Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ) και ειδικότερα με ολιγομελές τμήμα της, την «Στενή Αυτοάμυνα» της Θεσσαλονίκης.  Αν και η οργάνωση είχε συστηθεί από το 1945, ενεργοποιήθηκε την άνοιξη του 1947 με στόχο να βοηθήσει την ΟΠΛΑ και να συνδράμει στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) σε περίπτωση επίθεσης και κατάληψης της Θεσσαλονίκης. Βασικά καθήκοντα της ΜΛΑ ήταν η στρατολογία και η δημιουργία καταφυγίων για τη φιλοξενία παράνομων υλικών, όπλων και ανθρώπων.

   Τον Ιούνιο του 1947 η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης εξάρθρωσε το δίκτυο της οργάνωσης και συνέλαβε 72 άτομα. Η δίκη των μελών της ΜΛΑ έγινε τον Νοέμβρη του 1947 στη Θεσσαλονίκη. Από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε θάνατο 30 άτομα και από αυτούς εκτελέστηκαν οι 19.   

    

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA