Σφήκας, Θανάσης Δ. The British Labour Government and the Greek Civil War

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σφήκας, Θανάσης Δ. (1963-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1994
 4. Αγγλικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Βρετανική εμπλοκή
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0128
 5. Original: . - Rules: RDA