Ματθαίου, Άννα (1959-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1959
 3. Αθήνα
 4. Ελληνίδα
 5. Πανεπιστημιακός
 6. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 7. Γυναίκα
  1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
  1. Η Άννα Ματθαίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε αγγλική φιλολογία  στην Αθήνα (ΕΚΠΑ) και ιστορία στο Παρίσι (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne). Έχει διδάξει νεότερη ελληνική ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2000 έως σήμερα διδάσκει νεότερη ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αναπληρώτρια καθηγήτρια). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας (ιστορία της διατροφής, της οικογένειας  και της σεξουαλικότητας, του ελληνικού εντύπου). Έχει γράψει βιβλία, άρθρα κι έχει αναλάβει την επιμέλεια τόμων με συναφή θεματολογία.

   Μέλος των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ),  της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Αρχειοτάξιο και της επιστημονικής επιτροπής συνεργατών του περιοδικού Τα Ιστορικά.

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  1. 334479 ⟶ Ματθαίου, Άννα
  1. 0000 0000 6655 1818 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 71548653 (Personal) ⟶ Matthaíou, ́Anna 1959-
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA