Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Α΄ ΕΤΟ)

 1. Οργανισμός
 2. 1949
 3. 1953
 4. Μακρόνησος
 5. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας - Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
 6. Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης
  1. Α’ Τάγμα Σκαπανέων
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. Το Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Α΄ ΕΤΟ) ήταν η νέα ονομασία που δόθηκε την Άνοιξη του 1949 στο Α’ Τάγμα Σκαπανέων της Μακρονήσου. Το Α’ Τάγμα Σκαπανέων ήταν ένα από τα τρία ειδικά τάγματα που δημιούργησε, τον Απρίλη του 1947, το Γενικό Επιτελείο Στρατού όταν ελήφθη η απόφαση οι «υπόπτων πολιτικών φρονημάτων» πολίτες να μην αποπέμπονται από τον στρατό, αλλά να κατατάσσονται και να «εκπαιδεύονται» σε ειδικά στρατόπεδα «ανεπιθυμήτων» με σκοπό την ένταξη των μεταμελημένων στις τάξεις της Εθνικοφροσύνης και του Εθνικού Στρατού. Στο Α’ Τάγμα Σκαπανέων κατατάσσονταν όσοι στρατιώτες  «δεν είχαν αποκηρύξει τον κομμουνισμό» και δεν είχαν υπογράψει δήλωση. Το Α’ ΕΤΟ συνδέθηκε με τα Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (ΕΣΑΙ) έχοντας την αρμοδιότητα λειτουργίας του Α’ ΕΤΟ – ΕΣΑΙ.

   (Πηγή: Πολυμέρης Βόγλης και Στρατής Μπουρνάζος, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, τόμος Δ2, σελίδες 51-81)

    

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA