Γ’ Τάγμα Σκαπανέων

 1. Οργανισμός
 2. 03 Απρίλίου 1947
 3. 1949
 4. Μακρόνησος
 5. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας - Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
 6. Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. Το Γ’ Τάγμα Σκαπανέων ήταν ένα από τα τρία ειδικά τάγματα που δημιούργησε, τον Απρίλη του 1947, το Γενικό Επιτελείο Στρατού όταν ελήφθη η απόφαση οι «υπόπτων πολιτικών φρονημάτων» πολίτες να μην αποπέμπονται από τον στρατό, αλλά να κατατάσσονται και να «εκπαιδεύονται» σε ειδικά στρατόπεδα «ανεπιθυμήτων» με σκοπό την ένταξη των μεταμελημένων στις τάξεις της Εθνικοφροσύνης και του Εθνικού Στρατού. Στο Γ’ Τάγμα Σκαπανέων κατατάσσονταν όσοι στρατιώτες  «είχαν ολοκληρώσει την πορεία και ήταν σχεδόν έτοιμοι να ενταχθούν στις κανονικές στρατιωτικές μονάδες».  Την άνοιξη του 1949 το τάγμα μετονομάστηκε σε Γ΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Γ΄ ΕΤΟ).

   (Πηγή: Πολυμέρης Βόγλης και Στρατής Μπουρνάζος, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, τόμος Δ2, σελίδες 51-81)

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA