Μακρονήσι : το αμερικανικό Νταχάου στην Ελλάδα - Χωρίς τόπο: Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα", 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές διώξεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Λαμπρινός, Γιώργος (1909-1949)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα"
 3. 1949
 4. 29 σελίδες : σχέδια
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
 5. W0091-01
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA