Παπαγαρυφάλλου, Κώστας Λ. (1917-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1917
 3. Λάρισα (Πόλη)
 4. Έλληνας
 5. Δάσκαλος
 6. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 7. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 8. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 9. Άνδρας
  1. Παπαγαρυφάλλου, Παναγιώτης Λ. (1931-)
  2. Παπαγαρυφάλλου, Γιάννης Λ. (1915-1948)
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Ο Κώστας Παπαγαρυφάλλου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1917. Ήταν το δεύτερο από τα οκτώ παιδιά της οικογένειάς του Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Λάρισας και το 1943 διορίστηκε ως δάσκαλος στους Νερόμυλους της Αγιάς. Πολέμησε το '40 στην Αλβανία ως λοχίας. Την περίοδο της Κατοχής, εντάχτηκε στο ΕΑΜ και εγκατέλειψε το σχολείο, εντασσόμενος ολοκληρωτικά στην Αντίσταση χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο "Κώστας Ξυνός". 
   Με την απελευθέρωση επανήλθε στην υπηρεσία του αλλά αμέσως απολύθηκε, ενώ το 1946 επαναδιορίστηκε στη Μακεδονία. Στον Εμφύλιο κηρύχτηκε ανυπότακτος του "Εθνικού Στρατού" ενώ είχε προσπαθήσει να ενταχθεί στον ΔΣΕ, χωρίς επιτυχία. Στη δικτατορία του '67 απολύθηκε και επανήλθε στην διδασκαλία με τη μεταπολίτευση. Ύστερα μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και προήχθη σε Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης και συνταξιοδοτήθηκε το 1983.

  1. 339521 ⟶ Παπαγαρυφάλλου, Κώστας Λ.
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA