Οι αγώνες του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [ανυπόγραφα]
 3. Νοέμβριος 1947
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Αριστερά προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Ελεύθερη Ελλάδα (Ραδιοφωνικός σταθμός)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0177
  1. Το έργο "Οι αγώνες του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας" υπήρξε μια από τις πρώτες σχετικά εκδόσεις του «Βουνού» του ΚΚΕ και του εκδοτικού του «Ελεύθερη Ελλάδα». Περιελάμβανε κείμενα που είχαν μεταδοθεί από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του ΚΚΕ «Ελεύθερη Ελλάδα», κυρίως την 28ή Οκτωβρίου του 1947 κατά την πρώτη επέτειο από την ίδρυση του ΔΣΕ. Μεταξύ άλλων στην έκδοση περιέχονται: (α) ο όρκος των μαχητών του ΔΣΕ, (β) το ιστορικό της ίδρυσης του ΔΣΕ και (γ) to άρθρο του Μάρκου Βαφειάδη με τίτλο «Μπροστά στα νέα καθήκοντα».  

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, λήμμα 27, σελίδα 149)

 5. Original: . - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ