Οι αγώνες του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας - Χωρίς τόπο: Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα", 1947.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αριστερά προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
  1. Χωρίς τόπο
  1. Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα"
 3. 1947
 4. 52 σελίδες 8ο
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)ΔΣΕ 13851
 5. W0177-01
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ