Απολογισμός της πρώτης πενταετίας - Αθήνα: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1954.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  1. Αθήνα
  1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
 3. 1954
 4. 50 σελίδες 21 εκατοστά
 5. Τυπογραφικό κατάστημα Κ. Κακουλίδη
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF849.5.E554 1954
  2. Βουλή των Ελλήνων. ΒιβλιοθήκηΚΦΣΥ 267-8
 6. DF849.5.E554 1954
 7. W0218-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA