Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την υψηλήν προστασίαν της ΑΜ του Βασιλέως - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, [1953;].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. [1953;]
 4. 32 σελίδες φωτογραφίες ; 17 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΟΚΕ*-2294-K
  2. Βουλή των Ελλήνων. ΒιβλιοθήκηΓ39Η 3261/3271
 5. W0225-01
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA