Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1952.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί (ΕΒΟΠ)
  1. Κόκκαλης, Πέτρος Σ. (1896-1962)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1952
 4. 184 σελίδες 8ο σχήμα
 5. Πρόλογος: Πέτρος Κόκκαλης
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)8724
 6. W0234-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA