Το ελληνικό πρόβλημα στον ΟΕΕ : λόγοι στην IVη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ - Οχτώβρης 1949 - Χωρίς τόπο: Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα", 1950.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Vyshinsky, Andrey Yanuaryevich (1883-1954)
    1. Χωρίς τόπο
    1. Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα"
  3. 1950