Παρτσαλίδης, Μήτσος. Deuxième livre bleu

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ)
  2. Παρτσαλίδης, Μήτσος (1903-1980)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. Αύγουστος 1949
 4. Γαλλικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Το ελληνικό ζήτημα στην 4η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Φθινόπωρο 1949)
  1. W0322
  1. Το έργο «Deuxième livre bleu» παρουσιάζει τις απόψεις της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ) για τον εμφύλιο και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα, από τον Σεπτέμβριο του 1948 μέχρι και τον Αύγουστο του 1949, μέσα από μαρτυρίες. Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια του «Livre bleu» που είχε κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 1948 από την ΠΔΚ και το οποίο είχε κατατεθεί ως συνοδευτικό υλικό στην προσφυγή που είχε καταθέσει η ΠΔΚ στην 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Third session of the United Nations General Assembly), όπου θα συζητούνταν το ελληνικό ζήτημα του εμφυλίου. Σκοπός της έκδοσης του «Deuxième livre bleu» ήταν να συμπεριληφθεί ως συνοδευτικό υλικό κατά τη συζήτηση του ελληνικού ζητήματος στην 4η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Fourth session of the United Nations General Assembly). Για τον σκοπό αυτό στην αρχή του έργου, υπάρχει σχετική επιστολή του προέδρου της ΠΔΚ Μήτσου Παρτσαλίδη, με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1949, προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η ήττα του ΔΣΕ και η υποχώρηση των δυνάμεων του στις γειτονικές χώρες ματαίωσε προφανώς τον παραπάνω σκοπό.

    (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 191, λήμμα 249).

    

  1. Πρόσβαση σε ψηφιακό αντίτυπο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ