Η γυναίκα της Ελλάδας στον αγώνα για λευτεριά, ειρήνη, δημοκρατία : εισήγηση στην Α' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΠΔΕΓ - "Ελεύθερη Ελλάδα": Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ), 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
  1. Κουκούλου, Ρούλα (1916-1997)
  1. "Ελεύθερη Ελλάδα"
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
 3. 1949
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ