Κουκούλου, Ρούλα. Η γυναίκα της Ελλάδας στον αγώνα για λευτεριά, ειρήνη, δημοκρατία : εισήγηση στην Α' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΠΔΕΓ

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
  1. Κουκούλου, Ρούλα (1916-1997)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Γυναίκες της Αριστεράς
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
  2. Α' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών (Μάρτης 1949)
  1. W0328
  1. Το έργο «Η γυναίκα της Ελλάδας στον αγώνα για λευτεριά, ειρήνη, δημοκρατία» περιέχει την εισήγηση της Ρούλας Κουκούλου στην Α’ Συνδιάσκεψη της Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών (ΠΔΕΓ) που πραγματοποιήθηκε στις 1 με 3 Μάρτη του 1949 στο Βίτσι. Το έργο κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 1949 με την έκδοση να πραγματοποιείται στο Βουκουρέστι.

    

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 182, λήμμα 198).

    

 5. Original: . - Rules: RDA