Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ). Ένας χρόνος πάλης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Γυναίκες της Αριστεράς
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
  2. Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών (ΠΔΟΓ)
  1. W0329
  1. Το έργο «Ένας χρόνος πάλης» περιέχει την έκθεση της Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών (ΠΔΕΓ) προς το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ) που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα τον Νοέμβρη του 1949. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στη δράση της ΠΔΕΓ από την ίδρυσή της (25 Οκτωβρίου 1948) μέχρι και τον Οκτώβρη του 1949 δηλαδή δύο μήνες μετά την υποχώρηση των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) στις ανατολικές χώρες. Η αναφορά στην ήττα του ΔΣΕ είναι έμμεση και ο αγώνας συνεχίζεται ενάντια στους αγγλοαμερικάνους αλλά και ενάντια στον «καινούργιο εχθρό της ειρήνης» τον «Τίτο και την κλίκα του».

    

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 181, λήμμα 193).

  1. Πλήρη πρόσβαση σε ψηφιακό αντίγραφο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ