Μαχήτριες της λευτεριάς - Χωρίς τόπο: Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα", 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα"
 3. 1949
 4. 63 σελίδες φωτογραφίες ; 8ο σχήμα
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Γ10/3κ
 5. W0330-01
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ