Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ). Μαχήτριες της λευτεριάς

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Βιογραφίες
  2. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0330
  1. Το έργο «Μαχήτριες της λευτεριάς» γράφτηκε από την Πανελλαδική Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών (ΠΔΕΓ) το 1949. Ήταν μια επετειακή έκδοση με την ευκαιρία της Γιορτής της Γυναίκας στις 8 Μάρτη του 1949. Το έργο περιέχει κυρίως βιογραφικά σημειώματα μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ).

    

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 186-187, λήμμα 224)

  1. Πλήρη πρόσβαση σε ψηφιακό αντίγραφο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ