Οι αιτίες για τις ήττες, τη διάσπαση του ΚΚΕ και της ελληνικής αριστεράς - Αθήνα: Να υπηρετούμε το λαό, 1977.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Βοντίτσος-Γούσιας, Γιώργης (1915-1979)
  1. Αθήνα
  1. Να υπηρετούμε το λαό
 3. 1977