Δημητρίου, Πάνος. Η διάσπαση του ΚΚΕ

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δημητρίου, Πάνος (1917-2017)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1975
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Κομματικά όργανα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Αρχειακές πηγές
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0354
  1. Το έργο «Η διάσπαση του ΚΚΕ» κυκλοφόρησε το 1975 σε επιμέλεια Πάνου Δημητρίου, ο οποίος συγκέντρωσε και παρουσίασε σημαντικά κείμενα του ΚΚΕ από την περίοδο 1950-1975 που κατά τη γνώμη του είχαν άμεση σχέση με τη διάσπαση του κόμματος το 1968. Στο έργο περιέχονται επίσημα κείμενα των οργάνων του ΚΚΕ και κείμενα ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ και της ΕΔΑ στα οποία εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Ένα σημαντικό μέρος του αρχειακού υλικού αναφέρεται στα γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα στον εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην ήττα της αριστεράς και στην πολιτική προσφυγιά χιλιάδες μέλη του ΚΚΕ.

 5. Original: . - Rules: RDA