Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης. Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
  2. Ψαλλίδας, Γρηγόρης
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Εκλογικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  2. Επιστημονική διημερίδα "Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας"
  1. W0372
  1. Το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, διανύοντας τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του, ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με θέμα "Οι εκλογές του 1946: Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας", η οποία διεξήχθη στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα. Η Επιστημονική Επιτροπή της εκδήλωσης αποτελείτο από τους Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, Ηλία Νικολακόπουλο και Γρηγόριο Ψαλλίδα. 

   Ανακοινώσεις, παρουσίασαν είκοσι καθηγητές και ερευνητές της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας και των πολιτικών επιστημών προερχόμενοι από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάντειο, Ιωαννίνων, Μακεδονίας, Ιόνιο και Αιγαίου, καθώς και από άλλα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα. Οι εισηγήσεις και ο διάλογος που ακολούθησε, παρουσίασαν σφαιρικά τα ζητήματα που αφορούν στις εκλογές του Μαρτίου του 1946, τις πρώτες μεταπολεμικές κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, τοποθετώντας τις ιστορικά στο πολιτικό και οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο της περίπλοκης και τόσο κρίσιμης αυτής περιόδου της ιστορίας μας, η οποία οδήγησε την Ελλάδα στον εμφύλιο πόλεμο.

 5. Original: . - Rules: RDA