Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ. Εισαγωγή [στο έργο "Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950"]

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0374/01
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 7-16.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950