Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ. Η μεταβαρκιζιανή πολιτική κατάσταση στο νοτιο-πελοποννησιακό χώρο : από την αποτυχημένη ειρήνευση στις απαρχές των ενόπλων σπαραγμών στη νοτιο-ανατολική Πελοπόννησο

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Μεσσηνία (Νομός)
  2. Λακωνία (Νομός)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Λευκή τρομοκρατία (1945-1946)
  1. W0374/02
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 19-38.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950