Καλύβας, Στάθης Ν. Η γεωγραφία της εμφύλιας βίας στην κατοχική Μεσσηνία : μια ποσοτική προσέγγιση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 09/1944
  1. Μεσσηνία (Νομός)
  1. Εμφύλια βία
  1. W0374/03
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 39-59.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950