Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. Τα γερμανικά αντίποινα, τα Τάγματα Ασφαλείας και ο ΕΛΑΣ : η περίπτωση της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου στην Κατοχή

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λυμπεράτος, Μιχάλης Π. (1965-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 09/1944
  1. Πελοπόννησος
  1. Εμφύλια βία
  1. Τάγματα Ασφαλείας
  2. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  1. W0374/04
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 61-102.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950