Νικητόπουλος, Γιώργος. Δοσίλογοι στην Πελοπόννησο : οι διώξεις του 1945 και 1946 : το παράδειγμα της Καλαμάτας και της Πάτρας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Νικητόπουλος, Γιώργος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946
  1. Πάτρα
  2. Καλαμάτα
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Δωσίλογοι
  1. W0374/06
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 157-175.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950