Η μεγάλη οθόνη και ο μαγικός κόσμος της στις Σπαρτιατικές αίθουσες (1929-1950)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Γαβαλά, Πέπη
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Σπάρτη
  1. Κινηματογραφικές διαστάσεις
  1. W0374/09
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 319-336.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950