Αντωνίου, Γιώργος. Οι γιορτές μίσους και οι πόλεμοι της δημόσιας μνήμης (1950-2000) : από το τραύμα των ηττημένων στο τραύμα των νικητών

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Αντωνίου, Γιώργος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Επετειακές εορτές
  2. Συλλογική μνήμη
  1. W0375/07
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα» που κυκλοφόρησε το 2013, στις σελίδες 215-250.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα