Παναγιωτόπουλος, Παναγής. Πολιτικές χρήσεις της ιστορίας 2010-2012 : ριζοσπαστική Αριστερά και αλυσιτελής νοηματοδότηση του τραύματος

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Παναγιωτόπουλος, Παναγής (1971-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Πολιτισμικό τραύμα
  2. Δημόσια ιστορία
  1. W0375/08
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα» που κυκλοφόρησε το 2013, στις σελίδες 251-288.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα