Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. Μετά τα Δεκεμβριανά : από τη Βάρκιζα ως την παλινόρθωση της βασιλείας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  2. Δημοψήφισμα (Σεπτέμβριος 1946)
  3. Συμφωνία της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945)
  1. W0376/02
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στον 8ο τόμο του συλλογικού έργου «Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949» στις σελίδες 199-218.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-) [Επιμελητής]. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949