Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. Εισαγωγή [στο έργο "Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία : απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας (1950-1967)"

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)
  2. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Μακεδονία
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  1. W0380/01
  1. Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν επιστημονικού προγράμματος συλλογής και επεξεργασίας αρχειακού υλικού για το Μακεδονικό Ζήτημα της περιόδου 1950-1967 από τα κρατικά αρχεία πολλών εμπλεκομένων κρατών. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και υλοποιήθηκε από ειδικούς ερευνητές με επιτόπια έρευνα, σε αγαστή συνεργασία με πολλά ξένα κρατικά αρχεία. Θα ακολουθήσουν και άλλες σχετικές εκδόσεις, σε μια προσπάθεια να φωτιστούν αρκετές πτυχές του Μακεδονικού Ζητήματος κατά τη μεταπολεμική εποχή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανής ο κυρίαρχος πολιτικός χαρακτήρας του όλου ζητήματος. Αυτό δεν απαξιώνει, βεβαίως, ούτε και υποτιμά την έκφανσή του ως μηχανισμού μορφοποίησης και αντιπαράθεσης ταυτοτήτων αλλά οριοθετεί το πλαίσιο, εντός του οποίου τέτοιες ταυτότητες επιλέγονται κάθε φορά να καλλιεργηθούν ή να ατονήσουν και να εγκαταλειφθούν.

   (Από την εισαγωγή του έργου)

  1. Πλήρη πρόσβαση στο έργο από ΕΜΣ
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία : απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας (1950-1967)