Κατσάνος, Κωνσταντίνος. Το Μακεδονικό Ζήτημα (1950-1967) : η γιουγκοσλαβική οπτική

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Κατσάνος, Κωνσταντίνος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Μακεδονία
  2. Γιουγκοσλαβία
  1. Μακεδονικό ζήτημα
  2. Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
  3. Αρχειακές πηγές
  1. W0380/02
  1. Το ζήτημα των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων κατά τη χρονική περίοδο που μεσολάβησε από την εξομάλυνσή τους, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μέχρι την κρίση του 1960-62, αποτελεί ένα από τα λιγότερο μελετημένα θέματα της περιόδου. Οι μελέτες που εκπονήθηκαν μέχρι τώρα, επικεντρώθηκαν στα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν το 1950 και τη διετία 1960-62, καθώς το αρχειακό υλικό για το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει παρέμεινε απρόσιτο για τους ερευνητές.

   Σε πρόσφατη έρευνα στα γιουγκοσλαβικά αρχεία εντοπίστηκε σειρά στοιχείων, τα οποία φωτίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διπλωματική διελκυστίνδα που έλαβε χώρα τη συγκεκριμένη δεκαετία μεταξύ της ελληνικής και της γιουγκοσλαβικής διπλωματίας.

   (Απόσπασμα από το έργο)

  1. Πλήρη πρόσβαση στο έργο από ΕΜΣ
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) [Επιμελητής]. Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία : απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας (1950-1967)