Σφέτας, Σπυρίδων. Η Βουλγαρία και το Μακεδονικό Ζήτημα (1950-1967)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Μακεδονία
  2. Βουλγαρία
  1. Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις
  2. Αρχειακές πηγές
  1. W0380/03
  1. Η στάση που ακολούθησε η κομμουνιστική Βουλγαρία στο Μακεδονικό Ζήτημα, μετά τη ρήξη του Γιουγκοσλάβου Στρατάρχη Τίτο με τον Στάλιν, διαμορφώθηκε υπό την επίδραση πολλών και ποικίλων παραμέτρων. Καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωσή της αναδείχθηκαν το ιδεολογικό σύμπλεγμα που δημιούργησε στα κομμουνιστικά κόμματα η Κομμουνιστική Διεθνής με τη θέση που υιοθέτησε για «μακεδονικό έθνος» ήδη από το 1934, η ανάγκη να αντιμετωπισθούν δραστικά οι εδαφικές διεκδικήσεις που η Ομόσπονδη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΛΔΜ) προέβαλε με τη συνεπικουρία του Βελιγραδίου επί του βουλγαρικού τμήματος της Μακεδονίας, η αναγνώριση ή η αμφισβήτηση της ύπαρξης «μακεδονικής μειονότητας» στη Βουλγαρία καθώς και η διακύμανση των διπλωματικών σχέσεων της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας.

   (Απόσπασμα από το έργο)

  1. Πλήρη πρόσβαση στο έργο από ΕΜΣ
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) [Επιμελητής]. Το Μακεδονικό στα ξένα αρχεία : απόρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας (1950-1967)